Yapışqanlı PVC lent

Yapışqanlı PVC lent – magistral qaz, neft və su kəməri xəttlərinin səthlərinin korroziyadan qorunması, həmçinin boru sistemlərinin təmiri, montajı və istilik kəmərlərinin hidroizolyasiyası üçün izolyasiya və mühafizə təbəqəsinin yaradılması məqsədi ilə istifadə olunur. Polad boru yer altına montaj olunmadan əvvəl mütləq şəkildə korroziyaya qarşı izolyasiya olunmalıdır. Məhz bu məhsul bu məqsədlə istifadə edilir.

 

En: 225-450mm

Qalınlıq: 0,4-0,6mm