Yanmaz fasad membranı

“İzospan” AF  –  Yanmaz  gücləndirilmiş külək, nəm və buxardan qoruma membranıdır.

İzospan AF+   xüsusi gücləndirilmiş struktura malikdir. Tamamilə yanmazdır, bu xüsusiyyəti yanmazlıq sertifikatı ilə təsdiq edilir.

İnşaat  konstruksiyalarını və istilik izolyasiya qatını külək, nəm və buxarın təsirindən qoruyur. Əsasən, havalandıran fasad sistemlərində izolyasiya qatının üzərinə tətbiq edilməklə istifadə olunur.

Ölçüləri 1,27*55 m