XPS (Penoplast)

XPS Izolyasiya materialı – ekstruziya olunmuş polistiroldan hazırlanmış, yüksək keyfiyyətli Texnonikol XPS istilik lövhəsi, hal-hazırda tikintidə istifadə olunan ən yüksək izolyasiya xüsusiyyətlərinə malik istilik izolyasiya materiallarından biridir. Yüksək davamlılığı, sərtliyi və uzunömürlülüyünə görə XPS lövhələri binaların torpaqaltı hissələrinin, torpaq döşəmələrin, damların, suvaq fasadların, avtomobil və dəmir yolları tökmələri və hava limanları qalxma, həmçinin enmə zolaqlarında istilik izolyasiyası üçün tədbiq olunur.

XPS materialı agressiv mühitdə – yüksək rütubət, artıq  yük və torpaqla bilavasitə kontakt yerlərdə tətbiq üçün ideal materialdır. Strukturu qapalı hücrələrdən təşkil olunduğuna görə XPS rütubəti qəbul etmir və sıxılmaya yüksək müqavimət göstərə bilir.

 

XPS istilik löhvəsinin xüsusiyyətləri:

  • Yüksək istilik izolyasiya göstəricisi;
  • Minimum su əmicilik;
  • Yüksək möhkəmlik;
  • Həcm və forma sabitliyi;
  • Yüksək bioloji dözümlülük;
  • Mikroorqanizmlərin təsirlərinə davamlılıq;
  • Uzun ömürlülük;
  • Ekoloji cəhətdən təmizlik;
  • Minimum buxar keçiricilik ;
  • Asan kəsmə və quraşdırılma;

Şirkətimiz XPS məhsulunu “Texnonikol” markasından təklif edir və bu markanın Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir.