Shinglas astar xalçası

Astar xalça – Shinglas natural saxsı kimi materiallar tətbiq edilmiş mayili damlarda dam örtüyünün altına mütləq hidroizolyasiya qatı istifadə edilməlidir. "Texnonikol" şirkətinin istehsal etdiyi 2 növ astar xalça bu məqsədlə istifadə edilir: "Texnonikol Anderep Ultra" və "Texnonikol Next Self". Özündən yapışqanlı olmaqla dam örtüyünün altında osb və yaxud taxta qata yapışdırılaraq sudan müdafiə qatı təmin olunur.

Anderep Ultra – özündə yapışqanlı poliefir əsaslı bitum-polimer astar xalçasıdır.

Anderep Next Self – özündən yapışqanlı bitum-polimer astar xalçasıdır.