Praymer və mastiklər

Şirkətimiz bitumlu membranların satışı ilə yanaşı, müxtəlif çeşiddə bitumlu və su əsaslı praymer və mastiklərin satışı ilə də məşğuldur. Bitumlu praymer və mastiklər əsasən, bitumlu membranların tətbiqi zamanı hamarlayıcı, düzləndirici və yapışdirici qat rolunu ynayır.

 1. Bitumlu Praymer

 Bitumlu praymer  xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir. Yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir və quruma müddəti qısadır.Praymer əridilən və özüyapışan dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarını döşəməzdən əvvəl izolyasiya edilən səthlərin (beton plitə, sement-qum üzlüyü və s.) hazırlanması (astarlanması) üçün istifadə olunur.

2.Bitumlu Mastika

Təklif etdiyimiz Bitumlu mastika imperial Texnonikol brendinə aiddir. Bitumlu mastikalar hidroizolyasiyada membranların tətbiqindən əvvəl istifadə olunur. Mastikanın istifadəsi membranın səthə daha möhkəm yapışmasına xidmət edir.

3.Tezquruyan Praymer

Tez quruyan Praymer, metal konstruksiyalara  yüksək dərəcədə yapışma özəlliyi olan astardır. Bu astar  istənilən boya növü ilə tam uyğunlaşır, istilik, yağ, solventlərin  təsirinə qarşı yüksək səviyyədə davamlıdır.

4.Kauçuk Əsaslı Mastika

Müxtəlif səthlər üçün ən etibarlı yapışdırıcı sayılır. Maddə məişət problemlərinin həllində, sənaye tikinti sahələrində fəal şəkildə istifadə olunur.Ən kiçik bir boşluq olmadan müxtəlif keyfiyyətli materialların güclü birləşməsi vacibdir.

5.Mastika  MBK