PİM

Asqı PİM-i izolyasiya materiallarının düz səthlərə, hər hansı əlavə materiallardan istifadə etmədən quraşdırılması üçün istehsal olunur. Təzyiqə davamlı yapışqanlı köpük qatı izolyasiya PİM-i yapışacağı səthi  ilə möhkəm bir bağ yaradır. Şüşə yunu, daş yunu, polyester, poliuretan köpük, mantar izolyasiya məhsulların yapışdırılması üçün istifadə edilir. Təklif etdiyimiz asqı PİM-inin alt sacı galvaniz sacdır, mismarı isə aluminiumdur. Asqı PİM-lərinin çalışma temperatur aralığı -10°C / +80°C arasındadır. Yapışmanın möhkəmliyinin təmin olunması üçün yapışacaq səthin temperaturu 10°C yüksək olmalıdır.