Nicoband hermetik lent

Nicoband lenti – 3 qatlı universal hermetizasiya və hidroizolyasiya lentidir. 5 rəngdə istehsal edilir və üstü xüsusi folqa və günəş işıqlarına (UV) dayanıqlı halda istehsal edildiyi üçün həm daxili, həm də çöl şəraitində istifadə edilə bilir. Müxtəlif çatlarının, su sızıntılarının və deşiklərin qapadılması, hermetizasiya edilməsi, örtülməsi üçün unikal bir məhsuldur. Əsasən, dam örtüklərinin təmiri, vurulması, montajı; ara boşluqların, onların birləşən yerlərinin qapanması, xarab olmuş yerlərinin bərpası və novların qurulması zamanı istifadə olunur. Nicoband lenti müxtəlif səthlərə asanlıqla yapışır: şüşə, taxta, dəmir, beton  və s. Bundan əlavə, nicoband lenti aşağıda adlarını qeyd etdiyimiz müxtəlif digər sahələrdə də istifadə edilir: 

Dam örtüklərində:

  • Metal kirəmit
  • Shinglas Elastik kirəmit
  • Saxsı kirəmit
  • Bitumlu rulon məhsulları
  • Şifer
  •  

Boruların təmirində:

Kanalizasiya

Soyuq su borularında

  • Müxtəlif plastik və dəmir borularında

Su novlarında:

  • Müxtəlif plastik və dəmir nov sistemlərində

Müxtəlif plastik və dəmir məhsullarında

Ventilyasiya sistemlərində:

Müxtəlif birləşim yerlərində.