Kənd Təsərüfatı Məftili

•Tikintidən tutmuş bağçılığa qədər bir çox sahədə istifadə olunan sinklənmiş məftil digər məftillərdən 3 dəfə çox korroziyaya davamlıdır.Bu isə ağac dirəklər üçün nəzərdə tutulmuş bu məftillərin 3 dəfəyə qədər daha uzunömürlü olması deməkdir.

Çəkisi: 1m - 0.0385 kq

Diametri: 2.5, 3, 3.5, 4 mm