Kəsmə daşları

Kəsmə daşları, əsasən, müxtəlif polad məmulatlarının kəsilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində dəmir, kükürd və xlor olmayan kəsmə daşları kəsiləcək materialın emalı zamanı onun çirklənməsinin və “yanmasının” qarşısını almağa imkan verir.

Ölçüləri:

115/1.0

115/2.5

180/1.6

230/1.6

230/1.9

230/2.5

230/3.0

 

Təqdim etdiyimiz daşlar Rusiya istehsalıdır və GOST`a uyğun olaraq istehsal edilir.