İzolyasiya suvağı multitherm

Şirkətimiz Almayniyanın BASF şirkətinin (hazırda Master&Builders) rəsmi dileridir.

Multitherm 400 – İstilik izolyasiya lövhə məhsullar üçün tətbiq edilən suvaq məhsuludur.

Məhsul molimer modifikası edilmişdir, əlyaf möhkəmlənmə qatqılı və sement əsaslıdır. İzolyasiya lövhələrinin istifadəsi zamanı tətbiq edilən hazır suvaq məhluludur.

İstifadə yerləri:

  • Cəbhəda (Fasad) izolyasiya məhsullarının tətbiqindən sonra suvağ olunma üçün istifadə edilir
  • Beton səthlərin boyanmadan əvvəl suvaqlanması üçün tətbiq edilir

Üstünlükləri:

  • Mükəmməl suvaqlama ortaya çıxır
  • Əlyafla möhkəmləndirilmiş, çatların yaranmasının qarşısı alınmış olur
  • Asan hazırlanır, tətbiq edilir
  • Üstü qarışdırıcı ilə işlənmədən də birbaşa boyana bilir
  • Donmur