Hermetiklər

"Texnonikol" eyni zamanda geniş çeşiddə hermetiklərin istehsalını da həyata keçirir. Biz "Texnonikol"un Azərbaycandaki rəsmi nümayəndəsi kimi bu hermetiklərin böyük əksərriyətini idxal edirik. 

"Texnonikol" hermetiklər tərkibinə görə 3 növdə olur: poliuretan, silikon, akrilik əsaslı hermetiklər. 

Hermetiklər müxtəlif növ çatlar, boşluqlar, birləşmə yerlərinin sudan qorunması üçün istifadə edilir. Müxtəlif təyinatına görə müxtəlif çeşidlərimiz vardır. Sizin sorğunuza daha doğru cavab verə bilməyimiz üçün bizim satış menecerlərimiz ilə əlaqə saxlayın.