HDPE Membranlar

LDPE, HDPE polimer membranları – müasir polimer hidroizolyasiya materialıdır.

Özəl marka aşağı və yuxarı sıxlıqlı polietilendən (PE) istifadə etməklə istehsal edilir. İnşaatın və kənd təsərrüfatının müxtəlif yerlərində su izolyasiyası qorunma məqsədləri ilə istifadə edilir. İzolyasiya qatları bir-birinə xüsusi qaynaq aparatları vasitəsilə qaynaq olunaraq birləşdirilir və vahid izolyasiya qatı yaradır.

 

Əsas istifadə yerləri:

– su hövzələri, su anbarları, süni göllərin salınmasında

– avtomobil yolları tunellərinin salınmasında

– tullantı anbarlarının salınmasında

– damların izolyasiyasında

– kimyəvi elementlərin, radioaktiv elementlərin, neft tullantılarının toplanması məqsədilə anbarların salınmasında

-təmək hidroizolyasiyasında

– neft rezervuarlarının izolyasiyasında

– yol salınmasında

 

Ölçüləri: 5*50 metr

Qalınlıqlar: 1; 1,5; 2,0 mm.