Geotekstil keçə

Geotekstil keçə –  inşaatda müxtəlif torpaq  işlərində, avtomobil və dəmir yolu magistralların tikintisində, torpaq tikililərin bərkidilməsində, boru sistemlərinin quraşdırılmasında, landşaft layihələndirilməsində ayırıcı təbəqə kimi tikinti çınqılının torpağa nüfuzunun qarşısının alınmasında, suyun filtrasiya olunmasında, üst torpaq təbəqələrindən suyun tez axıdılıb yuyulmanın qarşısının alınmasında, drenaj boruların lillənməsinin qarşısının alınmasında, torpağın möhkəmləndirilməsində istifadə olunur.

İstehsal sıxlıqları: 100-500gr/m2

Standart rulon eni 2m, istehsal sıxlığına görə uzunluğu:  100-200m olur.

Xüsusi sifariş əsasında layihələr üçün en və uzunluq ölçüləri tələbə uyğun olaraq təyin edilə bilir.