Fasad profilləri

Hər layihənin fasadı individual, mürəkkəb və fərqli geometrik formalardan ibarət olur. Pəncərə və qapı üçün fərqli boşluqlar, xarici və daxili dönmələr, divar birləşmələri və son qat sistemlərinə görə hər bir tikili müxtəlifdir. Bundan başqa fasadın son eksteryer görünüşü sütunlarla, arka və digər növ arxitektura elementləri ilə bəzədilə bilər. Fasadın istilik izolyasiya sistemini düzgün yerinə yetirmək üçün yuxarında sadalanan bütün nüansları nəzərə almaqla müxtəlif növ profillərin istifadəsinə zərurət yaranır. Bu profillərin hər birinin öz təyinatı və xüsusiyyətləri vardır.

Setkalı künc profili (altına şəklini qoymaq)

Fuqa profili (altına şəklini qoymaq)

Pəncərə təmat profili (altına şəklini qoymaq)

Damcılıq profili (altına şəklini qoymaq)

Oturacaq profili (altına şəkilini qoymaq)

Elkastik künc profili (altına şəklini qoymaq)

Suvaq künc profili (altına şəklini qoymaq)

Deformasiya profili (altına şəklini qoymaq)