Daş yunu

“Texnonikol” markası altında istehsal olunan daş yunu izolyasiya materialı, təbii bazalt mineralından istehsal olunur, ekoloji  təmizdir, ətraf mühitə və insan sağlamlığına tam zərərsizdir.  Daş yunu izolyasiyası,  yüksək effektivliyə malik,  yanmaz, istilik və səs izolyasiya materialıdır. İnşaat konstruksiyalarının,  döşəmələrin, arakəsmələrin, damın, fasadın və inşaatın digər səthlərinin istilik və səs izolyasiyası məqsədi ilə istifadə olunur.  Eyni zamanda  tikinti konstruksiyalarının oddan qorunması, həmçinin sendviç panellərin hazırlanmasında  istifadə edilir.  İstehsal zamanı xüsusi hidrofob maddələrdən istifadə edildiyi üçün, təklif etdiyimiz daş yunu məhsulu nəmdən və sudan qorxmur, su hopdurmur.  İstifadə ediləcək yerdən asılı olaraq, müxtəlif sıxlıqlarda istehsal olunur.

Sıxlığ araılğı 30-200kg/m3

Qalınlığı 30-200mm

İstilik keçirmə qabiliyyəti 0,042 Vt/(m*K)-dir.

Yanmazdır.  Effektiv istismar müddəti ən azı 50 ildir.

 

Şirkətimiz “TEXNONİKOL” markasının Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir.