Fasad izolyasiya dübeli

"Amex" markası altında təqdim etdiyimiz termobaşlıqlı fasad izolyasiya dübeli, birinci sinif plastik dübel və polad mismardan ibarətdir. Dübellər istilik izolyasiyasını (XPS, daş yunu) kərpic, beton, qazobeton kimi daşıyıcı konstruksiyaya montaj edilməsi üçün nəzərdə tutulub.