Daş yunu, şüşə yunu silindrləri

Yüksək sıxlıqlı daş yunu və yaxud şüşə yunu liflərindən, silindr formasında istehsal olunmuş izolyasiya materialı, isitmə və soyutma sistemlərində, boruların istilik və səs izolyasiyası məqsədi ilə istifadə edilir.

Günəş şüalarına dayanıqlığı artıqmaq, nəmin və istilik itkisinin qarşısını almaq məqsədi ilə üzəri aluminium folyo ilə örtülmüş vəziyyətdə istehsal olunur. Müxtəlif diametrli borularda tətbiq edilə bilməsi üçün məhsul müxtəlif diametrlərdə istehsal olunur. Fərqli temperaturlarda, fərqli  qalınlıqlarda silindrlər istifadə edilməlidir.