Çita basqı profili

ÇİTA Basqı profili – PVC və ya digər polimer membranları, drenaj lövhələrin, bitumlu membranların və digər izolyasiya məhsullarının divar ilə birləşən yerlərində membranları divara sıxmaq və həmin yerdən suyun membranın arxasına daxil olmasının qarşısını almaq məqsədilə istifadə edilir. Basqı nəticəsində membran divara sıxılır və arası hermetik ilə doldurularaq birləşən hissəsinin sağlam olmasına zəmanət verilir. 

Profillər aluminium istehsal edilir və 3 metr uzunluğunda olur.

Türkiyə istehsalıdır.