Folqalı, setkalı texniki daş yunu

Setkalı, folqalı texniki daş yunu – setka ilə toxunmuş, istilik və səs izolyasiya məhsulu olan, bazalt mineralından istehsal edilmiş texniki izolyasiya materialıdır. Daş yununun bir tərəfi sinklənmiş və yaxud paslanmaz setka ilə örtülmüşdür və məftil ilə setka daş yununa toxunulur.

Setkadan başqa daş yunu həmçinin yanan, ya da yanmaz folqa ilə də örtülə bilər. Məhsulun həmçinin setkasız, yalnız folqalı növləri də vardır. Təyinatından asılı olaraq setkalı, setka+folqalı, və yaxud da yalnız folqalı versiyası tətbiq edilə bilər.

Bu səs və istilik izolyasiya materialı yüksək temperaturlu avadanlıqlar, boru kəmərləri, buxar xəttləri, qaz xəttləri, elektrofilterlərin izolyasiyası məqsədi ilə istifadə edilir. 680ºC temperaturdan yuxarı səthlərin izolyasiyası üçün istifadə edilir. Bundan başqa səthlərin oddan qorunması üçün də tətbiq edilər bilər.

Məhsul rulon formasında, müxtəlif sıxlıqlarda, bir tərəfi setka, setka+folqa və yalnız folqa seçimləri ilə təqdim edilir.

Qalınlıqları: 50, 100, 150 mm olur.